Allmogefåret temanummer

Av tekniska skäll är dessa tidningar inskannade i ganska låg upplösning/kvalitet,
som medlem får du medlemstidningen hem i brevlådsn tryckta i hög upplösning.

 

Vi har inte några temanummer för Fjälnäsfår och  Tabackatorpsfår men däremot fäljande artiklar

Fjälnäsfår

Tabackatorpsfår 

 


Allmogefåret nr: 1 år 2017

Tema Helsingefår

 

 

2017-1.pdf

 

2017 1

 

Innehåll:

2          Föreningsinformation
3          Flyhyltan i mars
4          Tack från Anita, Tack till Bo Ericson,  

            Hej, hej från redaktionen!
5          Peter Larsson & Thomas Englund - nya i styrelsen
6-7      Årsmöte i Helsingborg 
8          Fårens historia i Sverige

9          En historisk tillbakablick, Historiska rutan Vår
10-12  Svenska Allmogefårraserna utseende
13-22  TEMA - Helsingefår
14        Helsingefårens historia
15        Helsingefårens egenskaper, Bildkollage
16-17  Helsingefårens founders
18        Helsingefår, genetik
19        Statistik antal Helsingefår och deras ägare
20       Att rädda en ras från utrotning, 6-stegs förslag
21        När familjen Sundqvist blev med Helsingefår
22       Bildkollage
22-23 forts. Svenska Allmogefårerasernas utseende

25       Livdjursannonser
26       Nya genbanker 

27        Marknadsmaterial
28        Bilder

 


Allmogefåret nr: 2 år 2017

Tema Roslagsfår

 

 

2017-2.pdf

 

2017 2

 

Innehåll:

2          Föreningsinformation
3          Sommar i Flyhyltan

4          Transportbidrag 

            Fototävling 2018
5          Gästrikefårträff 

             Svärdsjöfårträff

             Värmlandsfårträff 
6-8      Helsingefår
9          Telespinn
10        Puff tema nästa nummer

             Baggkondom
11-12    Bildkollage
13         Roslagsfår
14         Henry Jansson
15-19    Genbanken för Roslagsfår

              Smått och gott
18         Roslagsbaggen Morgan
20        22 år med Roslagsfår
21        Raggarö Hembygdsförening
21-23   Vårt första år med Roslagsfår
23        Nya genbanker
23        Ullfestival i Sparreholm
24-26  Livdjursannonser

26        Lokalombud
27        Marknadsmaterial
28        Bilder


Allmogefåret nr: 3 år 2017

Tema Värmlandsfår

 

 

2017-3.pdf

 

2017 3

 

Innehåll:

3            Flyhyltan i höstregn, Gullspira, Lokalombud
4            Dags att rösta, Nya genbanker, Årsmöte
5            Kollage
6-7        Värmlandsfårens historian
8-9        Om Bengt Sonesson
9            Kortfattad rasbeskrivning av Värmlandsfår
10-12    Genbanken av Värmlandsfår genom åren

13-14    Värmlandsfåren - en liten avelsanalys
15          Hornens tillväxt
16          Behornade tackor, Faktaruta Stora magmasken
17          Inköp av ny bagge och stora magmasken på köpet

18          Ett år med får
20         Värmlandstackan Signe

21          Intervju med Ami Rooth
22-25  Tuvas minnesartikel
24-25  De första 18 månaderna med våra Värmländska skogsfår
26        Genbanksträff
27-31  Öden och äventyr med våra Värmlandsfår
32-34  Livdjursannonser
35       Marknadsmaterial
36       Bilder 


Allmogefåret nr: 4 år 2017

Tema Åsenfår

 

 

2017-4.pdf

 

2017 4

 

Innehåll:

3          Flyhyltan i vintermörker, Lokalombudr
4-5       Årsmöte
6          Föreningens facebooksidor, Fårfesten i Kil

             Föreningen söker webbredaktör 
7          Årets fototävling nu avgjord

8-9      Tema: Åsenfår bildcollage
10-11    Åsengenbanken
12-13    Eva & Axel - våra Åsenfår
14         Om Tysk Margit Allringer
15          Åsenfåren 1990-1989
16-17     Vår tid med Åsenfåren
18-19    Fåråret - ögonblick ur min verklighet
20-21    Åsenfåren i genbank 485
22-23    Den långa fården
24-25    Hur Hedemorahöns blev Åsenfåra
26-27    Maedi Visna och Caprin Artrit Encephalit - en uppdatering 
28-29    Fäbodbruk på Risvalle
30-32    En alldeles särskild födelsedag
33           Livdjursannonser
34           Nya genbanker
35           Marknadsmaterial
32          Bilder

 Allmogefåret nr: 1 år 2016

Tema Gestrikefår

 

 

2016-1.pdf

 

2016 1

 

Innehåll:

2          Föreningsinformation
3          Vårfru i Mars
3          Tuva talar
4          Jirka har ordet
4          Ulldagar på kultucentrum
5          Mingelbilder

5          FSAs årsmöte 2016
6-8      Hälsoproblem under lammningsperioden
9          Nyttig information från länsstyrelsen 
10-11   "Tackpeng" - Hög tid att ansöka nu
11        Varför dog Helsingefår 2015?
12-13  Bilder
14        Gestrikefårens historia
15        Gestrikefårens 15 år i genbank
16-18  Founders
19        Gestrikefåren och genbank nr 80
20-21 Bredklöv
21        Gestrikefår och horn, horntrånghet och kullighet
22-23 Vad gjorde en utan får?
24       Familjen Berg, genbank 967 

25-28 Baggen Gustav
29        Lönsh he hau hönsha?
29        Nya genbanker 

30       Livdjursannonser 

31        Marknadsmaterial
32        Bilder

 


Allmogefåret nr: 2 år 2016

Tema Svärdsjöfår

 

 

2016-2.pdf

 

2016 2

 

Innehåll:

2          Föreningsinformation
3          Sommar i Vårfru
3          Tuva talar
4          Jirka har ordet
4          Lokalombud
5          Presentation av Ella Ingemansson
6-7      TEMA: Svärdsjöfår!
8-9      Genbanken med Svärdsjöfår
10        De tyskulliga fåren från Dalarna
11-12    Familjen Barkar
12-13   Svärdsjöfåren, våra bästa kollegor
14        Färskaste genbanken med Svärdsjöfår
15        Svärdsjöfårens ull och skinn
16-17   Spinnverkstans Ullfest
18-19   Gunbritt och hennes liv
20        Filmtips, Bland män och får
21        Gestrikefå'rsträff
22        Fototävling 2017
22        Berättelse med Klövsjöfår sökes!
23        Ullfestival i Sparreholm
24        Nya genbanker
24-26  Livdjursannonser
27        Marknadsmaterial
28        Bilder


Allmogefåret nr: 3 år 2016

Tema Klövsjöäfår

 

 

2016-3.pdf

 

2016 3

 

Innehåll:

2           Föreningsinformation
3            Vårfru i oktober
3            Tuva talar inte mer
4            Jirka har ordet
4           Transportbidrag 2016
5            Allmogefårkalendern
5            Information från jordbruksverkets hemsida
6-7        Lantraser i framtiden
8-9       TEMA: Klövsjöfår!
10         Klövsjöfår nu och då
11          G646 äldsta aktiva genbanken för Klövsjöfår

12-13    Statistik om Klövsjöfåren
14         Klövsjöfåren på Lövamarken
15         Klövsjöfåret och dess underbara ull
16-19   Fårstigar i nedre Lussegärdet
20-12  Bushresan 2016
22-23  Tuvas minnesartikel
24-25  Hästskor i klövarnas spår
26        Mineraler till får
27-29  Mineraler till får
30       Livdjur köpes
30       Nya genbanker
30       Lokalombud
30       Marknadsmaterial
32       Bilder 


Allmogefåret nr: 4 år 2016

Tema Dala Pälsfår

 

 

2016-4.pdf

 

2016 4

 

Innehåll:

2          Föreningsinformation
3          Vårfru i december
4          Jirka har ordet
4          Genbanksseminaium
5           Fototävlingen avgjord! 

6           Till minne av Henry Jansson
6           Byte av medlemsansvarig
7-21      TEMA: Dala Pälsfår 
8-10     Dala Pälsfåren & Britt Norlin
11          Data Päls, avelsrådgivning
12          Färginventering Data Päls
13-14    Data Pälsfåren: Fortfarande en av våra mest hotade allmogefår
14-16    Våra Data Pälsfår och vad jag gör med deras ull
16         Brämet - pälsens prydnad
17          Data Pälsfår i Lima
18-21    Dala Pälsfårenpå Fulåberg
22         Gestrikefårsträffen på Vallby
23         Kartläggning
24-25  Tomtens jul 2016
26-27  Årsmöte
28-29  Livdjur
29        Medlemsavgiften, nya rutiner
30       Nya genbanker
30       Lokalombud
31        Marknadsmaterial
32       Bilder