Genbank 

Vad innebär Genbanken?

Genbanken är basen i Föreningen Svenska Allmogefårs arbete att bevara allmogefårens genmaterial. Genbanken är en stambok över alla renrasiga allmogefår som föreningen ansvarar för. Ett kontrakt upprättas mellan fårägaren och föreningen för att säkerställa att avel och skötsel av fåren sker enligt föreningens avelsplan och målsättning. Genbanken är till för att garantera att varje allmogeras hålls fri från inkorsning av annan ras.

 

Vad förväntas av en genbanksbesättning?

Varje år lämnar genbanksbesättningarna in en redovisning i form av en årsrapport där årets händelser i besättningen dokumenteras. Dessa uppgifter är mycket viktiga i bevarandearbetet. Dessutom ska varje års lamm rapporteras och registreras i genbanken. Genbanksbesättningar ska utfärda genbanksintyg på de får som säljs och informera köpare om genbankens funktion och betydelse.

 

Hur gör du för att ansluta dig?

Det är endast får med härstamning godkänd av föreningen som kan anslutas till genbanken, det krävs Genbanksintyg och inte bara härstamningsintyg. Du måste vara medlem i Föreningen Svenska Allmogefår samt ha ett SE-nummer (se Jordbruksverkets hemsida). Från 2015 krävs dessutom att du är ansluten till registerförande programmet Elitlamm innan vi kan godkänna dig som genbank. För mera information, se www.elitlamm.com -  AvelMini är det enklaste och billigaste godkända alternativet. När du går med i Föreningen Svenska Allmogefår och föreningen har fått din medlemsavgift får du inloggningsuppgifter till hemsidan. Logga in och titta under "Medlemssidan" och "Ansluta till Genbanken". Där hittar du ansökningsformulär. Har du inte tillgång till skrivare kan du kontakta genbanksansvarig för din ras, så får du hjälp.

 

Ansökningsblanketter

Du behöver två blanketter, kontraktsinformation och kontrakt, för att ansluta dig till föreningens genbanksverksamhet. Var noga med att följa de instruktioner som finns med i dokumentet. 

Är du redan nu medlem i FSA, ansluten till Elitlamm och har loggat in så kan du hämta blanketterna längst ner på sidan du kommer till med denna länk: Ansluta till Genbanken 

 

Snabbguide genbanksanslutning

 

  1. Bli medlem i Föreningen Svenska Allmogefår, www.allmogefar.se

  2. Logga in som medlem på hemsidan och läs om genbanksanslutning.

  3. Gå in på www.elitlamm.com och läs om elitlammsanslutning.

  4. Vill du bli genbank, anslut dig till Elitlamm och skicka genbanks-ansökningshandlingar till genbanksansvarig, se www.allmogefar.se eller tidningen Allmogefåret.

Genbanksansvarig

Dala-Pälsfår

Ulla Fjaestad
Trumpetarvägen 2
64260 Malmköping
0157-205 05, 073-7455925
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Fjällnäsfår

Malin Eriksson

Långviken 162

89051 Långviksmon

0662-303 04, 070-690 42 06
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Gestrikefår

Louise Westerberg
Ormön 116
74296 Gräsö
070-311 22 03
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 


Helsingefår

Ann Andersson
Skeppsta 569
70594 Örebro
070-557 26 05

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 

Klövsjöfår

Olov Östling
Forsa 112
837 71 Duved
070-6642912

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Roslagsfår

Diane Dahlberg

Nybyn
186 97 Brottby

0703-15 08 99

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Svärdsjöfår

Louise Westerberg
Ormön 116
74296 Gräsö
070-311 22 03
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tabacktorpsfår

Rickard Andersson
Slöta Nolgården
52197 Vartofta
0708-962656 (kvällstid)

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Värmlandsfår

Carina Ydrevall
Offerberg 9262
820 11 Vallsta

070-6642389
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Åsenfår

Anita Johansson-Ullberg
Enköping Kävra 11
745 95 Enköping

0171-41 31 50
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.