fsa logoFöreningen Svenska Allmogefår

Avelsprogram

I och med nya EU direktiv så krävs det numera ett separat avelsprogram för varje ras som ska bevaras.
Därför har vi tagit fram tio nya avelsprogram.

Men de gemensamma, ”Avelsmål” och beskrivning av ”Avelsarbetets genomförande” som finns i 
    ”Avelsprogram för svenska allmogefår, version 2021-05-28” 
gäller fortfarande som riktlinjer för vårt arbete och fungerar nu som ett styrdokument.

Texten kommer att justeras, men med bibehållen innebörd.

  

Avelsprogram 2023

 Styrdokument