fsa logoFöreningen Svenska Allmogefår

Uppdaterad 2024-03-14

Föreningen

Föreningen Svenska Allmogefår är en ideell förening som har som målsättning att bevara de olika raserna av svenska allmogefår, samt att främja kontakten mellan olika allmogefårägare i Sverige. Föreningens verksamhet bygger på medlemmarnas ideella arbete och finansieras med hjälp av medlemsavgifter, samt EU-medel erhållna via Jordbruksverket.

Föreningen bildades 1995 och de första genbankerna startades två år senare. Den är rikstäckande, med medlemmar från södra Skåne till norra Lappland. Medlemsantalet har sedan starten ökat stadigt, år 2017 hade föreningen drygt 1100 medlemmar.

Föreningens bevarandearbete omfattar idag de elva olika raserna av allmogefår och detta sker genom ett ökande antal av levande genbanksbesättningar och en sluten stambok. Allmogefåren ska bevaras med så stor genetisk variation som möjligt och med de egenskaper som var kännetecknande för populationerna när det aktiva bevarandearbetet påbörjades. Föreningen har utsett genbanksansvariga för varje ras som ansvarar för stamboksföring och övrigt genbanksarbete. Avelsarbetet finns beskrivet i en avelsplan som är godkänd av Jordbruksverket.

Styrelsen består av fem eller sju ledamöter samt två suppleanter som väljs vid årsmötet. Valberedning på tre personer tar fram förslag på kandidater inför årsmötet. Bokföringen granskas av föreningens två revisorer. 

Medlemstidningen heter Allmogefåret och materialet i tidningen bygger på texter och bilder från medlemmarna som redigeras av en redaktion bestående av tre personer.

Årsmöten hålls på olika platser i landet varje år, så att så många medlemmar som möjligt kan delta. Mötet pågår en helg under våren och i anslutning till detta hålls intressanta föreläsningar, utbildningar och gårdsbesök.

Här kan du läsa föreningens stadgar.

Föreningen är öppen för alla som vill stödja föreningens syften.

 För allmänna frågor kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrelse

 
Ordförande

Peter Larsson
Svartrå, Stenbroåsen 605
311 61 Ullared
Tel: 070-826 28 27
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vice ordförande

Bo Runnberg
Ängsbacka 1
273 98 Smedstorp
Tel: 072-449 02 66  
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Kassör

Ella Ingemansson
Ängsbacka 1
273 98 Smedstorp
Tel: 070-966 68 47
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sekreterare

Pontus Svensson
Steröd 159
463 92 Lilla Edet
Tel: 070-391 42 16
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Ledamot

Anne Mo Gustafsson
Yxnäs 30
343 93 Älmhult
Tel: 076-341 65 62
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ledamot

Malin Eriksson
Arvidsjaurvägen 880
946 40 Svensbyn
Tel: 070-690 42 06
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Ledamot

Joakim Ekström
Ekeknoga Östergården
590 39. Kisa
Tele. 070-881 33 08
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Suppleant

Ann-Christin Andersson
Skårebo 219
382 93 Nybro  
Tel. 070-272 90 44 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Suppleant

Charlotte Larsen
Vadsbo 5 Trävattna
521 56 Floby
Tel. 076-327 27 79
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.