fsa logoFöreninge Svenska Allmogefår

Välkommen!

Du har nu kommit till Föreningen Svenska Allmogefårs officiella hemsida. Syftet med Föreningen Svenska Allmogefår är dels att bevara allmogefåren i sin mest oförädlade form med levande genbanker som bas och dels att främja kontakten mellan allmogefårägare i Sverige.

Som medlem stödjer du föreningens arbete att bevara dessa gamla svenska allmogefår.

 

vykort animatedÅrsmöte 2023  

Årsmöte avhölls i i Mariebergsskogen i Karlstad den 5 mars 2023. Det var en trevlig tillstälning som avslutades med en intresant guidning i Maribergsskogens djurpar. Medlemar kan årsmöteshandlingarna efter inloggning. 

Årsrapportering 

Nu ska alla genbanker ha rapporterat in vad som hänt i besätningen under 2022. Har du missat det! Kontakta genbaksansvarig för din ras.

Annonser på hemsida och i tidning

Information om annonsering finns på sidan "Marknad". För att komma dit, klicka här.
Det är endast medlemmar, anslutna till genbank, som får annonsera genbanksregistrerade livdjur. Endast annonser som uppfyller de regler och krav som gäller för livdjursannonser på hemsidan kommer att publiceras. 

Annonsering av ekologiska avelsdjur, OrganicXlivestock 

Om du har ekologisk uppfödnng kan du annnonsera och ev hitta avelsdjur i databasen OrganicXlivestock som är ett samarbete mellan Jordbruksverkwét och EU stödda Forschungsinstitut für biologischen Landbau.
Det är en databas under uppbyggnad för "alla möjliga ekologiska djurslag", just nu (2023-04-24) där hittar jag inga annonse om allmogefår, så för våra får rekomenderar jag annonsering på vår egna sida Marknad/Livdjursannonse

Varning

Det förkommer annonser i andra medier med deklarationen ”djuren säljs med härstamningsintyg från stamboken”. OBS! För anslutning till genbanken krävs Genbanksintyg och inte bara härstamningsintyg. Om du är tveksam kontakta alltid genbanksansvarig före inköp av genbanksdjur.
På sidan Livdjursannonser  hittar du annonser från våra genbanksansluta medlemmar.

Är du osäker, kontrollera med våra genbanksansvariga. Du hittar kontaktuppgifter för respektive ras på sidan Genbanker

    

eu flagga

Stöd från Jordbruksverket och EU.

Transportbidragen finansieras till stor del med bidrag från Jordbruksverket och EU. Ävenl utbildnings träffar, genbanks seminarier och vår medlemstidning, är till stor del finansierad med bidrag från Jordbruksverket och EU.