Välkommen!

Du har nu kommit till Föreningen Svenska Allmogefårs officiella hemsida. Syftet med Föreningen Svenska Allmogefår är dels att bevara allmogefåren i sin mest oförädlade form med levande genbanker som bas och dels att främja kontakten mellan allmogefårägare i Sverige.

Som medlem stödjer du föreningens arbete att bevara dessa gamla svenska allmogefår.

Aktuellt!

Information om årsmötet 2017 i Helsingborg

Det var ett litet men engagerat gäng som mötte upp till årsmöte i år. Helsingborg bjöd initialt på vackert, nästan vårliknande väder. Efterhand blev det mera grått och trist. Bättre gick det med själva årsmötet. Vi höll både tempo och humör uppe, hela helgen.

 

På lördagen besökte vi Fredriksdals friluftsmuseum och fick en guidad tur av stallpersonalen. Vi fick se deras allmogeraser. Alltifrån värmlandsfår, göingegetter som samma dag hade fått killingar, kor, hästar och linderödssvin. I bilen tillbaka till festvåningarna där vi höll mötet luktade det så mycket get att det inte var såeciellt svårt att räkna ut var vi hade spenderat det mesta av tiden.

 

Lördag eftermiddag besökte Karin Lindqvist Frisk och höll ett mycket intressant och lärorikt föredrag om fårpengen. Vi fick en god inblick i vilka ytterligare krav som ställs på fårhållningen för att fårpeng ska utgå. Speciellt värdefullt var det att få höra om skälen och motiven bakom dessa krav - och vilka fördelar det medför i djurhållningen.

 

Söndag förmiddag ägnades åt själva årsmötet. En hel del var ju, som alltid, formalia. Det kändes emellertid som vi också fick möjlighet att ha en hel del intressanta diskussioner, bland annat i samband med att viktiga frågor diskuterades. Vi fattade också en hel del viktiga beslut, t ex om ändrade regler för medlemsavgifter för nya medlemmar som ansluter sent på året, en uppdatering av föreningens rekommendation avseende försäljning av livdjur och så fick vi en ny ordförande. Om allt detta och lite till kommer du att kunna läsa mer på Medlemssidan.

 

Ullfestival i Sparreholm lördagen den 27 augusti

För den ullintresserade är det redan nu dags att boka in den 27 augusti. Mer information hittar du på genom att klicka på länken här.

Varning

Det förkommer annonser i andra medier ”djuren säljs med härstamningsintyg från stamboken”. OBS! För anslutning till genbanken krävs Genbanksintyg och inte bara härstamningsintyg. Om du är tveksam kontakta alltid genbanksansvarig före inköp av genbanksdjur.
På sidan Livdjursannonser  hittar du annonser från våra genbanksansluta medlemmar.

Allmogefårkalendern

Tack för alla fina bilder till Allmogefårkalendern. Tävlingen är avgjord och Kalendern är under tryckning.

Alla medlemar får en kalender, men om ni önskar beställa fler så kan man göra det på tryckeriets hemsida. http://shop.lidbergs.se/System/Default.aspx?p=Lidbergs&813=682

Transportbidrag 2016 - alla medel nu fullt utnyttjade

Alla medel tillgängliga för transportbidrag har nu tagits i anspråk. Det är med andra ord inte längre meningsfullt att söka transportbidrag. Vi återkommer med information om eventuella transportbidrag 2017 så fort sådan information är tillgänglig.

Årsmötesprotokollet 2016

Oavsett om man deltog i årmötet i Kil tidigare i år eller ej, så kan det vara intressant att ta en titt på vad som tilldrog sig under årsmötet, vilka beslut som fattades, o s v. Protokollet finns på "Medlemssidan", under "Styrelsen & Föreningen" och "Verksamhetsdokument". Där återfinner du även andra dokument som behandlar beslut kring och inriktning på verksamheten i föreningen.

 

Protokoll från löpande ordinarie styrelsemöten planerar styrelsen inte att lägga upp på hemsidan. Däremot har medlemmar uttryckt önskemål om att få en kortfattad uppdatering från möten som inneburit att viktiga beslut fattats eller på annat sätt behandlat intressant eller viktiga frågor. Denna information hitta du i tidningen. Vill du snabbt komma till senaste årsmötesprotokollet kan du däremot klicka här

Annonsering

Angående livdjursannonsering på hemsidan och i tidningen så gäller ENDAST FORMULÄRET som finns på FSA:s hemsida. Detta kan du få hemskickad i pappersform om du hör av dig till Livdjursförmedlaren. 

 

Vykort-baggar-webb
Vykort-lamm-webb
Vykort-tackor-webb
vykort1