Årsmöte 2020!

I år träffas vi på Salnö gård (www.salnogard.se), på Södra Väddö, ca 40 km från Norrtälje, där vi håller årsmöte helgen 7–8 mars. 

Vi startar med lunch kl. 12:00 lördag 7 mars. Efter lunchen kickar vi igång årsmöteshelgen med lite föreläsningar. På kvällen äter vi en gemensam middag på anläggningen.

Söndag 8/3 börjar vi kl. 09:00 med årsmöte. Vi beräknas vara klara med årsmötet senast     

kl. 12:00. Efter årsmötet avslutar vi med en gemensam lunch innan vi skiljs åt.

Program

LÖRDAG
12:00 – Lunch
13:00 – Föreläsning om Fåravelsförbundets ullsatsning av Claudia Dillman
15:00 – Presentation av kommande ullprojekt i FSA:s regi
16:30 – Föreläsning om Reko-ring och dess möjligheter

(med paus för fika vid lämpligt tillfälle)

På kvällen blir det gemensam middag med fårsnack.

 

SÖNDAG
09:00 – ca 12:00 Årsmöte

 

 

Länk till dagordning för årsmötet 2020 Dagordning 

 

Förutom sedvanliga formaliteter och val så ska nedanstående ärenden beslutas.

 

Fastställande av på 2019 års årsmöte beslutad stadgeändring.

På 2019 årsmöte beslutades att ändra stadgarna och då ta bort möjligheterna att rösta genom fullmakt.

 

Den nya lydelsen av paragraf 7 i föreningens stadgar blir då;

 

7 Årsmöte
         Årsmöte skall hållas under februari eller mars månad. Extra föreningsmöte utlyses av styrelsen när denna så önskar, eller när minst en tredjedel av medlemmarna så påfordrar. Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall delges medlemmarna minst 14 dagar i förväg. Varje medlem har en röst. Rösten är personlig och kan ej utövas genom ombud. All omröstning sker öppet om ej sluten omröstning begärs. Motioner skall vara inkomna fyra veckor före årsmötet.

 

Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:

1. Godkänna dagordning
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. …

 

Styrelsen föreslår:
Att årsmötet beslutar, att fastslå de på 2019 års årsmöte beslutade förändringar av stadgarna.

 

Inkomna motioner.

Motion 1 Uppfödningsrekommendationer
Årsmötet föreslås besluta:
Att tillsätta en grupp om förslagsvis tre personer som har att utforma uppfödningsrekommendationer som passar allmogefår. 

Motionen 1, 2020  pdf >>> 

Proposition från styrelsen.

Porposition angående borttagande av möjlighet att betala 400:- för administration av genbanken för att slippa ansluta sig till Elitlamm

 

Bakgrund
För att Jordbruksverket ska godkänna genbanksanslutna får som utrotningshotade djur och därmed ge möjlighet att söka bidrag hos dem. För att få stöd till utrotningshotade djur så kräver Jordbruksverket att djuren är registrerade i det registerförande programmet Elitlamm.
Detta är ett absolut krav från Jordbruksverket och är inte förhandlingsbart.

 

Sedan 2015 har därför ett krav för att kunna ansluta sig som genbank varit att man också ansluter sig till det registerförande programmet Elitlamm.
För genbanker ansluten före 2015 fanns det möjlighet att betala föreningen en extra avgift på 400 kr för att föreningen skulle registrera och administrera besättningens djur i Elitlamm.
Det arbetet är en ganska orationellt men framför allt betungande för föreningen och kompenseras inte på långa vägar av den extraavgift som det kostar medlemmen.

 

Styrelsens föreslår:
Att, möjligheten till undantag för anslutning till Elitlamm genom extraavgiften på 400 kr tas bort och kravet att ansluta sig till Elitlamm även ska gälla för äldre besättningar anslutna före 2015.

 

 

Du kan anmäla dig till årsmötet med detta formulär:

Anmälan årsmöte 2020 >>> 

Det finns fortfarande ett antal rum kvar (22 feb.) så anmäl dig och kolla sedan med Jirka Bärnlund Fors <Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.>  att rummen inte tagit slut.