Ansökan om medlemskap

Här fyller du i kontaktuppgifter för att ansöka om medlemskap i Föreningen Svenska Allmogefår. När du fyllt i och skickat in formuläret nedan får du en bekräftelse via mejl som förutom lite mer information innehåller de uppgifter du skickat in. Dubbelkontrollera att uppgifterna är riktiga. Om något blivit fel eller du har ytterligare frågor om medlemskap, kontakta medlemsansvarig. 

OBS! Om du inte får något bekräftelse, så har vi inte fått rätt mejladress, fyll då i formuläret igen med rätt uppgifter och skicka in det ännu en gång.

Medlemsansvarig:
Bo Runnberg 
Ängsbacka 3308 
273 98  Smedstorp 
Tel. 0733-36 18 93 (efter kl.18.30)

E-post  medlem@allmogefar.se  

Fyll i och skicka in ansökan om medlemskap.

Datum för inbetalning av medlemsavgiften:*
Förnamn:*
Efternamn:*
Eventuella familjemedlemmar, För och Efternamn:
Eventueltföretag:
Gatuadress:*
Postnummer:*
Postadress:*
Din E-post adress:*
Den angivna E-posten är fungerande och bevakas regelbundet.
Telefon (1):*
Telefon (2):
Vilken ras:*
MV status:
SE nummer:
Övriga upplysningar:
Jag accepterar att föreningen hanterar mina personuppgifter enligt beskrivning till höger. (PUL text):*
Jag har förstått att medlemskap inte innebär att jag automatiskt blir en genbank. För att bli godkänd som genbank måste jag fylla i och skicka in en separat ansökan. *

Läs mer om vad det innebär att vara genbank och hur man ansluter sig till genbank.

Hantering av Person Uppgifter
(PUL text)

Som medlem i Föreningen Svenska Allmogefår kommer du finnas registrerad i föreningens medlemsregister. Medlemsregistret finns lagrat i en databas för att underlätta hantering och för att kunna skicka ut betalningsavier, medlemstidningen och annan information till föreningens medlemmar. Registret används även för att söka fårkontakter och i vårt samarbete med Fårhälsovården rörande Maedivisnaprogrammet. Utdrag av medlemsregistret kan komma att publiceras i medlemstidningen och kan komma göras tillgängligt för registrerade medlemmar på hemsidan.

Genom att ansöka om medlemskap i Föreningen Svenska Allmogefår och betala medlemsavgiften samtycker du till att dina personuppgifter finns lagrade i databasen och att föreningen använder uppgifterna så som här beskrivet.

Enligt PUL har du rätt att gratis, 1 gång per kalenderår, efter skriftlig ansökan som du själv skrivit under få besked om vilka personuppgifter som finns om dig och hur de använts. Du har också enligt samma lag rätt att begära rättelse i fråga om dina personuppgifter.